(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/1/2019 do Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái uỷ quyền như sau:
Ngày 6/1/2019, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 6/1/2019, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 6/1/2019, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3