Ngày 5/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2022 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 02203845363

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn

Địa chỉ: Số 2 phố Hoà Bình, phường An Lưu, Tỉnh Hải Dương

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự (Quyền sử dụng đất diện tích 339m2 (trong đó: 300 m2 đất ở, 39 m2 đất vườn tạp) tại thửa đất số 379, tờ bản đồ số 01, địa chỉ: Thượng Chiểu, Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương đứng tên bà Hoàng Thị Loan, được UBND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q930123 ngày 26/8/2001, cùng tài sản gắn liền với đất (Gồm: 01 nhà ở 2 tầng + tum; 01 phòng bếp; 01 phòng ăn; 01 nhà kho; 01 bình chứa nước bằng inox; 01 mái tôn khung thép chống nóng phía trên nhà ở; 01 chuồng chăn nuôi; 01 mái tôn khung thép quanh nhà; hệ thống tường rào, cổng sắt);

01

Tài sản trên đất cũ đã qua sử dụng

Thửa đất số 379, tờ bản đồ số 01, địa chỉ: Thượng Chiểu, Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương

1,097,305,722

210,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 02/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 03/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 11/07/2022 - 16:30 02/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm, cách thức đăng ký: trực tiếp đăng ký với Trung tâm từ ngày 11/7/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/8/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. - Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Chấp nhận giá khởi điểm, thực hiện quy chế của cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ sơ tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 05/08/2022

Địa điểm: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kinh Môn

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư