Ngày 5/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2020 do Chi Cục THADS Quận 7 ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ thửa số 536, tờ bản đồ 63, P. Tân Hưng, P. Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM. DTKV đất: 127,6 m2. Hình thức SD: SD riêng 127,6 m2. Mục đích SD: Đất ở. Thời hạn SD: Lâu dài (theo bản vẽ sơ đồ nhà đất DTKV: 142 m2 (Trong đó có 14,4 m2 không được công nhận). DTXD: 84,6 m2. DT sàn XD: 84,6 m2. Kết cấu: 01 tầng, tường gạch, cột BTCT, sàn BT, mái BT).

Giá khởi điểm: 9.230.620.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.846.000.000 đồng.

Người có tài sản: Chi Cục THADS Quận 7. Đ/c: Số 01 Tân Phú, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

Xem tài sản, mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Vạn Thành An từ ngày 05/02/2020 đến ngày 02/03/2020 (Trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05/03/2020.

Tham khảo mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư