(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/9/2019 do Uỷ ban nhân dân huyện Bá Thước ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

2. Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân huyện Bá Thước.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản 01: Xe ô tô 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mitsubishi Pajero, biển đăng ký 36B-2205, xuất xứ Việt Nam, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2001, số máy: 4G64DA1973, số khung: RLA00V31V11000109.

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000 đồng/hồ sơ (Sáu triệu đồng trên một hồ sơ)

- Phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

3.2. Tài sản 02: Xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Isuzu Hi-Lander, biển đăng ký 36B-1075, xuất xứ Việt Nam, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2006, số máy: DB5765, số khung: RLETBR54F5VD11682.

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn)

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 12.000.000 đồng/hồ sơ (Mười hai triệu đồng trên một hồ sơ)

- Phí hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ)

Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 4.1.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 4.2 và trong thời hạn quy định tại mục 6 dưới đây (Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát thông qua đường bưu điện).

c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.

d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, bọc kín phiếu trả giá, bỏ vào phong bì, ký niêm phong vào mép phong bì và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên mới là giá trả hợp lệ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Bá Thước.

- Thời gian: từ ngày 21/8/2019 đến hết ngày 03/9/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.

6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, thu phiếu trả giá: Từ ngày 21/8/2019 đến hết ngày 03/9/2019 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 30/8/2019 và từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 04/9/2019 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa;

6.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá trả mua tài sản: Bắt đầu từ 8h00 ngày 05/9/2019 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Bá Thước.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.711.456 hoặc 0904.235.586.