(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 5/9/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết; Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, chuyên ngành cấp thoát nước;…

Vốn điều lệ: 105.768.270.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.798.060       cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 05/09/2018

Giá khởi điểm: 13.060 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  10

Bước giá:  10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 1.798.060 cổ phần

Tổng KL CP tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.798.060 cổ phần

Ngày phát hành:  05/09/2018