(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2022 do Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0903.504.779

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: Số 42 Bình Thái 3, thành phố Đà Nẵng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số 288, tờ bản đồ số 26, diện tích 67.7 m2 tại số 38/9 Bình Thái 4, phường Hòa Thọ Đông,Q.Cẩm Lệ (Giấy chứng nhận QSDD, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât số CA 504322, số vào sổ cấp GCN : CTs 75954 do Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng cấp ngày 18/9/2015 mang tên Ông Ngô Văn Phương, ngày 07/12/2015 CN Văn Phòng ĐK đất đai tại Q.Cẩm Lệ chỉnh lý biến động sang tên Ông Nguyễn Quang Tùng và bà Nguyễn Thị Thu Lan.

01

đã qua sử dụng

Số 38/9 Bình Thái 4, phường Hòa Thọ Đông,Q.Cẩm Lệ

1,855,222,320

185,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 03/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/07/2022 - 11:00 03/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định (ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.) mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty đấu giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên. Khi đi nhớ mang CMND, Sổ hộ khẩu, Giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 05/08/2022

Địa điểm: Số 90 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng