(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 5/8/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại TP.HCM ảnh 1