(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam ủy quyền như sau:

Quyền thuê 1.200m2 (trong 60 tháng) Nhà kho và Hội trường Nhà in Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam tại địa chỉ: Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền thuê Nhà kho và Hội trường tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền thuê Nhà kho và Hội trường tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền thuê Nhà kho và Hội trường tại Hà Nội ảnh 3