(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Trung Tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 16 thửa đất tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Số lượng 16 thửa (Từ thửa số 1054 đến thửa số 1069); Mỗi thửa có diện tích từ 150,0 m2. Tổng diện tích 2.400,0 m2.

Trung Tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng

Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 4