(BĐT) - Chi nhánh Hà Nội - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long Biên Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội ảnh 1