(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 5/8/2021 do Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất (QSD) để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 826,9m2 (Trụ sở làm việc của Trường Mẫu giáo Hướng Dương), thửa số 117, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Tân Lập, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 664,7m2, trụ sở làm việc của UBND xã Hiệp Tân cũ), thửa số 96, tờ bản đồ số 18, tọa lạc tại Khu phố Hiệp An, Phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

3. Đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 1.269,4m2, trụ sở làm việc của Trường Tiểu học Hiệp Tân A, thửa số 25, tờ bản đồ số 30, tọa lạc tại Khu phố Hiệp Long, Phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ảnh 3
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ảnh 4
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh ảnh 5