(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Tạp chí Nông Thôn Mới - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy quyền như sau:

Máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Xưởng in Tạp chí Nông thôn mới

Tạp chí Nông Thôn Mới - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá quyền máy móc, thiết bị, nhà xưởng, dây chuyền máy in tại Hà Nội ảnh 3