(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm thao ủy quyền như sau:

Lô muối công nghiệp thanh lý - nguyên liệu, bán thành phẩm tồn kho không sử dụng của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao được bán thanh lý theo quy định.

Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm thao

Ngày 5/8/2021, đấu giá lô muối công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá lô muối công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá lô muối công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3