(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Trường Đại học Hạ Long ủy quyền như sau:

Lô 03 xe ô tô của Trường đại học Hạ Long (Bán gộp cả lô, không bán riêng lẻ từng tài sản) bao gồm: 01 xe ô tô TOYOTA HIACE biển đăng ký 14A-016.63, số người cho phép chở 16 chỗ ngồi Số khung ZH1145001059, số máy 1RZ2646049, năm sản 2001, nước sản xuất: Việt Nam, nhiên liệu Xăng; 01 xe ô tô TOYOTA VIOS biển đăng ký 14A-016.12, số người cho phép chở 05 chỗ ngồi,Số khung NP29500919, số máy 1NZX073922, năm sản 2003, nước sản xuất: Việt Nam, nhiên liệu Xăng; 01 xe ô tô FORD LASER biển đăng ký 14A-016.25, số người cho phép chở 05 chỗ ngồi. Số khung XSRNLIA01352, số máy ZM526368, năm sản 2001, nước sản xuất: Việt Nam, nhiên liệu Xăng

Trường Đại học Hạ Long

Ngày 5/8/2021, đấu giá lô 03 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1