(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH XNK Sản xuất chế biến gỗ Cà Mau tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Cà Mau vào ngày 5/8/2021 như sau:
Ngày 5/8/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH XNK Sản xuất chế biến gỗ Cà Mau tại Vietinbank Chi nhánh Cà Mau ảnh 1