(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

Đấu giá gỗ các loại và phương tiện vi phạm hành chính tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp, gồm: 11,968 m3 gỗ tròn, xẻ các loại và 52,91 ster củi. (Bảng kê chi tiết kèm theo).

Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Pưh

Ngày 5/8/2021, đấu giá gỗ các loại và phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá gỗ các loại và phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá gỗ các loại và phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 5/8/2021, đấu giá gỗ các loại và phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 4