(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Viễn thông Cần Thơ ủy quyền như sau:

Cáp đồng viễn thông các loại thanh lý dạng phế liệu, tổng khối lượng 30.644,7kg

Viễn thông Cần Thơ

Ngày 5/8/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại thanh lý tại thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại thanh lý tại thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá cáp đồng viễn thông các loại thanh lý tại thành phố Cần Thơ ảnh 3