(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:

5 lô xe ô tô công của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã qua sử dụng, hiện hỏng không còn hoạt động và được cấp có thẩm quyền quyết định bán thanh lý (cụ thể tại Thông báo đính kèm).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Ngày 5/8/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại tỉnh Hà Giang ảnh 3
Ngày 5/8/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại tỉnh Hà Giang ảnh 4
Ngày 5/8/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại tỉnh Hà Giang ảnh 5