(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 5/8/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại tỉnh Hà Giang ảnh 1