(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

02 lô tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước bao gồm: Lô hàng phụ tùng ô tô các loại đã qua sử dụng và lô hàng xe nâng hàng Komatsu đã qua sử dụng

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Ngày 5/8/2021, đấu giá 2 lô tài sản tịch thu tại TP. Hải Phòng ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá 2 lô tài sản tịch thu tại TP. Hải Phòng ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá 2 lô tài sản tịch thu tại TP. Hải Phòng ảnh 3
Ngày 5/8/2021, đấu giá 2 lô tài sản tịch thu tại TP. Hải Phòng ảnh 4