(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2020 do Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Tầng 17, trụ sở Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Tên tài sản đấu giá: Tài sản vi phạm hành chính là 01 chiếc xuồng gắn máy có số 5565 (xuồng vỏ Composit gắn 02 động cơ hiệu MERCURY 250HP/động cơ; xuồng cũ, chất lượng còn lại đạt khoảng 35%). Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 1753/CTh-VCHP ngày 01/6/2020 của Công ty cổ phần tư vấn Thẩm định giá VCHP.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Cầu cảng Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực Miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hòn Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 320.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Giá chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, bốc xếp, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000,đ/01 hồ sơ; khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: 60.000.000 đồng/01 hồ sơ; khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0300 4499 5588 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày: 31/7/2020, 03/8/2020 và ngày 04/8/2020 (khoản tiền đặt trước không được tính lãi).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính) tại Cầu cảng Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực Miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hòn Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ tài sản đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định; Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-TTDVĐGTSQN ngày 16/7/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 17/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 10 giờ 30 phút ngày 05/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200.266.

Ghi chú:

- Những người không được đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản):

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.