(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2020 do Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ; địa chỉ: Số 74, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện dự án Chợ Long Mỹ, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, cụ thể:

* Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đấu giá, mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá

- Danh mục loại đất và diện tích:

+ Đất Chợ (DCH): 8.375,6m².

+ Đất thương mại, dịch vụ (TMD): 559,6m².

- Vị trí đất: Phần đất thuộc thửa số 244, 245, 286, 287, 288, 289, 290, 465, 105 và 106; tờ bản đồ số 11, 12, 13 và 16, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (kèm sơ đồ vị trí khu đất được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 21/12/2017).

- Tài sản gắn liền với đất: (Đính kèm phụ lục chi tiết danh mục tài sản gắn liền với đất).

- Mục đích sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện dự án Chợ Long Mỹ, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hình thức: Đấu giá quyền thuê đất theo phương thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm (năm mươi năm) kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 76.859.694.000đ (Bảy mươi sáu tỷ tám trăm năm mươi chín triệu sáu trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất là: 72.145.026.000đ (Bảy mươi hai tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu không trăm hai mươi sáu ngàn đồng);

- Tài sản trên đất là 4.714.668.000đ (Bốn tỷ bảy trăm mười bốn triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 22/7/2020 và 23/7/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản (Khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời hạn: Từ ngày 15/7/2020 đến 17h00 ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000đ/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 15.000.000.000đ/hồ sơ (tương đương 20% tổng giá khởi điểm của tài sản). Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 31/7/2020 đến 16h30 ngày 04/8/2020 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/7/2020 đến 17h00 ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Đối tượng:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013; có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Điều kiện:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành trong đó có nội dung cam kết thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích đã được quy hoạch

- Có phương án cải tạo, sắp xếp, kinh doanh, khai thác chợ phù hợp với quy định hiện hành.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai, giấy phép đăng ký kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá, có năng lực trong quản lý kinh doanh khai thác chợ.

- Về quy hoạch xây dựng chi tiết: Trong thời hạn không quá 08 tháng kể từ ngày công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm lập quy hoạch mặt bằng tổng thể của dự án phù hợp với phương án cải tạo, sắp xếp, kinh doanh, khai thác chợ đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích đã được quy hoạch.

- Một hộ gia đình chỉ một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Về cam kết tiến độ thực hiện dự án:

+ Đảm bảo tiến độ triển khai dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tính từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá là 18 tháng.

+ Trong trường hợp triển khai thực hiện dự án không đảm bảo theo tiến độ nêu trên thì đơn vị giao tổ chức thực hiện việc đấu giá trình UBND tỉnh tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền đặt trước khi tham gia đấu giá và hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Nhà nước không bồi thường đối với giá trị tài sản mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá đã đầu tư trên đất.

d) Cách thức: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang vào tài khoản ngân hàng, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05/8/2020 tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ (Số 74, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218 345.

Trân trọng kính chào./.