(BĐT) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thông báo bán đấu giá lần 2.362.410 cổ phần Công ty CP Formach do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP sở hữu vào ngày 5/8/2020 như sau:

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Formach

Địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0248.613.929; Fax: 0248.611.227.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng; sản xuất các cấu kiện kim loại; kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ: 13.044.600.000 đồng.

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 362.410 cổ phần.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Giá khởi điểm: 68.700 đồng/cổ phần.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá lần 2 cổ phần Công ty Cổ phần Formach do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP sở hữu được Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 16/07/2020 đến 15h30, ngày 31/07/2020 tại địa điểm công bố trong Quy chế đấu giá.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00, ngày 04/08/2020 tại địa điểm công bố trong Quy chế đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 10h00, ngày 05/08/2020.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Đ/c: Số 41 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 10/08/2020 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký.

Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 10/08/2020 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký.

Thông tin về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn; www.vinafor.com.vn.