(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/7/2021 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 5/7/2021, đấu giá cần trục bánh xích và xà lan chở bùn tại TP.HCM ảnh 1