(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước của Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Địa chỉ: xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 5/7/2019 như sau:

1.Tài sản đấu giá gồm: 170 cheo lưới cước A30; 98 đường dây phao; 174 kg dây tời; 207 lồng bát quái; 320 kg dây chì; 30 kg ruột lưới.

Nơi có tài sản: Kho của Đồn Biên phòng Hoằng Trường.

2. Giá khởi điểm: 21.580.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi triệu đồng).

3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng /01 hồ sơ).

- Tiền đặt trước là: 4.000.000 đồng/ 01 hồ sơ tham gia đấu giá

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

- Thời gian xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản: từ ngày 27/06/2019 đến ngày 28/06/2019 tại Đồn biên phòng Hoằng Trường, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: Từ ngày 26/06/2019 đến ngày 02/07/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/07/2019 đến ngày 04/07/2019.

5. Điều kiện, các thức đăng ký tham gia đấu giá.

-Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ.

-Khách hàng phải bọc Phiếu trả giá bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Ngoài phong bì đựng phiếu phải có chữ ký, ghi rõ họ tên, số giấy tờ tùy thân và địa chỉ của người tham gia đấu giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đến 16 giờ 30 phút ngày 04/07/2019. Trung tâm không nhận Phiếu trả giá được gửi đến Trung tâm sau 16 giờ 30 phút ngày 04/07/2019.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

-Hình thức đấu giá: Bằng hình thức “Bỏ phiếu kín gián tiếp 01 vòng”

-Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/07/2019 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.