(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/7/2019 do Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2. Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản đấu giá: Bò cái giống loại thải 04 con, tổng trọng lượng 1.000 kg.

- Địa chỉ tài sản tại: Trại giống vật nuôi Đak Pơ, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, Gia Lai.

- Nguồn gốc: Tài sản thanh lý đấu giá sung quỹ nhà nước.

- Tổng giá khởi điểm là: 74.000.000 đồng (Bảy mươi tư triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày vào ngày 01và 02/7/2019 tại nơi có tài sản (theo giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 02/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước 7.400.000 đồng nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức và thời hạn đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày02/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Dự kiến vào lúc 8 giờ 30 ngày 05/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.