(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/6/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch – quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 22/HĐ-ĐG ngày 20/3/2020 và Hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Lần thứ 1) ngày 19/5/2020 được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Phòng Tài chính – Kế hoạch – quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch – quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá,…:

a/ Tên tài sản đấu giá: 44 chiếc xe gắn máy các loại, bán tận dụng phụ tùng và không giải quyết đăng ký (đính kèm Danh sách xe đấu giá).

b/ Nơi có tài sản đấu giá: Đường Lương Khải Siêu, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

c/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu đợt 1 năm 2020, gồm có các giấy tờ sau: Danh sách xe đấu giá kèm Công văn số 454/TCKH ngày 11/3/2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch – quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh về việc bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và Danh sách xe đấu giá kèm Công văn số 882/TCKH ngày 12/5/2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch – quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện bán đấu giá tài sản.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 95.265.000 đồng (Chín mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

*Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí đục số máy, số khung, cắt khung sườn thành sắt phế liệu, bốc xếp, vận chuyển, phí và các chi phí khác, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường liên quan đối với tài sản trúng đấu theo quy định nếu có.

b/ Tiền đặt trước (tương đương 20% so với giá khởi điểm): 19.053.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 02, 03 và 04/6/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/1bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do người có tài sản đấu giá quyết định là 1.000.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm và liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 28 và 29/5/2020 (giờ hành chính), tại Đường Lương Khải Siêu, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM và liên hệ xem tài sản anh Luân, số điện thoại: 0916.754.591.

Thời gian bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 02/6/2020 (giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

+Bản sao giấy CMND, chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu.

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

+Giấy ủy quyền theo quy định.

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra (riêng đối với tài sản là bất động sản cần bổ sung thêm hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú). Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 10 giờ ngày 05/6/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 5, Điều 39 của Luật Đấu giá).

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch – quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh giao tài sản trực tiếp cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch – quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền, tại nơi có tài sản đấu giá. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Phòng Tài chính – Kế hoạch – quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh nếu có.