(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/6/2020 do Viễn thông Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Viễn thông Tây Ninh. Địa chỉ: 01 Phạm Công Khiêm, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822227.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản: Thanh lý trụ anten các loại đã qua sử dụng như sau: 

Ngày 5/6/2020, đấu giá thanh lý trụ anten các loại đã qua sử dụng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
3.2. Giá khởi điểm: 64.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng) (Giá đã bao gồm chi phí thu gom, vận chuyển; địa điểm thu gom trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đã bao gồm thuế GTGT).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm tương đương làm tròn số là: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 02/06/2020 (trong giờ làm việc) liên hệ tại Viễn thông Tây Ninh. Địa chỉ: 01 Phạm Công Khiêm, khu phố1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822227.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/05/2020 đến 16 giờ ngày 02/06/2020 (trong giờ làm việc) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng) cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 02/06/2020 đến 11 giờ ngày 04/06/2020. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647

- Mở tại: Agribank – CN Tây Ninh.

- Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] + nộp đặt trước Anten dây co của VNPT Tây Ninh.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ Ngày 05/06/2020 tại Viễn thông Tây Ninh. Địa chỉ: Địa chỉ: 01 Phạm Công Khiêm, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do công ty phát hành, đối với cá nhân nộp CMND, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333. 

DANH MỤC
Ngày 5/6/2020, đấu giá thanh lý trụ anten các loại đã qua sử dụng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 5/6/2020, đấu giá thanh lý trụ anten các loại đã qua sử dụng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3