(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/6/2020 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 166/HĐ-ĐG ngày 19/12/2019 và Hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Lần 1) ngày 14/5/2020 được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh;

Bên có tài sản đấu giá: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 89 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá,…:

a/ Tên tài sản đấu giá: 400kg Dây rút nhựa; 1.100 cái Súng bắn keo, hiệu Glue Gun, 20W; 01 cái Tủ đựng quần áo bằng gỗ ép công nghiệp, xuất xứ Trung Quốc;…(09 Danh mục tài sản).

*Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí và các chi phí khác, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường liên quan đối với tài sản trúng đấu theo quy định nếu có.

b/ Nơi có tài sản đấu giá: Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm có các giấy tờ sau:

-Biên bản Kiểm kê tài sản số 06/BBKKTS ngày 13/12/2019 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh.

-Công văn số 1813/BCH-PCMT&TP ngày 16/16/2019 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị ký hợp đồng bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu.

-Biên bản họp số 05/BBĐGL2 ngày 28/4/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh về việc xác định lại giá lô hàng gồm: 400kg Dây rút nhựa; 1.600 cái Súng bắn keo…thuộc Biên bản Kiểm kê, Định giá tài sản số 02/BBKKĐG ngày 13/3/2020.

-Công văn số 621/BCH-PCMT&TP ngày 29/4/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị tiếp tục bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 57.600.000 đồng (Năm mươi bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng).

b/ Tiền đặt trước tương đương 20% so với giá khởi điểm: 11.520.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 02, 03 và 04/6/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/1bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do người có tài sản đấu giá quyết định là 1.000.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 28 và 29/5/2020 (giờ hành chính), tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh và liên hệ xem tài sản: anh Bình, số điện thoại: 0989295784.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính): Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 02/6/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

-Đối tượng đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 05/6/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 5, Điều 39 của Luật Đấu giá).

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh nếu có.