(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/6/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập

Địa chỉ: Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 317,9m2 đất (Đất ở 100,0m2, đất vườn 217,9m2), theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 412737, thửa đất số 65, tờ bản đồ số 64, do UBND huyện Yên Lập cấp ngày 27/6/2014 cho ông Hoàng Hồng Phong và bà Hà Thị Huệ, tại Khu Móc Thiều, xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Tài sản gắn liền trên đất: 01 nhà chính bằng gỗ, xây dựng năm 2009, diện tích 104m2; Nhà bếp hai gian, diện tích 28,2m2, cùng toàn bộ công trình phụ trợ kèm theo.

Nguồn gốc: Tài sản kê biên Thi hành án

4. Giá khởi điểm: 194.260.500 đồng, mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến 16h00 ngày 02/6/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27, 28/5/2020, tại Khu Móc Thiều, xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 38.852.000 đồng

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/6 đến hết 16h00 ngày 04/6/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2716201004187, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 05/6/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333