(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/6/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.

Tài sản đấu giá: Đất và tài sản trên đất, diện tích 4.299,1 m2, tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Gồm nhiều thửa đất bao gồm đất ở nông thôn (ONT) và đất trồng cây lâu năm (CLN).

Giá khởi điểm: 8.507.378.500 đồng. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ,

Tiền đặt trước: 1.700.000.000 đồng.

Xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Ngày 18/05/2020 đến ngày 02/06/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Địa chỉ: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 00”, ngày 05/06/2020 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói.

Mọi chi tiết liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Địa chỉ: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02516.250084.