(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 342 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 5/5/2016. 
Ngày 5/5: Có 6/342 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 5/5: Có 6/342 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 336 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Kim Long (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và UBND xã Phù Lãng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/5/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/5/2016 đến ngày 14/5/2016; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/5/2016 đến 8 giờ ngày 17/5/2016; UBND huyện Sơn Dương - Ban Quản lý công trình quy hoạch huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/5/2016 đến ngày 17/5/2016; Sở Tài chính tỉnh Sơn La dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/5/2016 đến 15 giờ 30 ngày 18/5/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.