(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/5/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong

Địa chỉ: Số 276, Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Số điện thoại: 0272 3581 359

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An

Địa chỉ: 266A, tỉnh lộ 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, Tp Tân An, tỉnh Long An, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 5/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ảnh 1
Ngày 5/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 28/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 04/05/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2021 - 16:00 29/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, tỉnh Long An. Điều kiện, cách thức đăng ký: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá phải đến đúng thời gian, địa điểm để mua hồ sơ, điền các thông tin vào giấy đăng ký và nộp các giấy tờ có liên quan như: 02 bản phô tô CMND và 02 bản Sổ hộ khẩu kèm theo bản chính để đối chiếu (nếu là cá nhân); bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh sao y bản chính và CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 5/5/2021

Địa điểm: Số 276, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An