(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/5/2020 do Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang;

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá Khu vực chợ mới (ban ngày): Nguồn thu sử dụng dịch vụ diện tích bán hàng chợ ngày: 99.800.000 đồng/tháng. Thời gian thu phí: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Tương ứng: 1.197.600.000 đồng (Một tỷ một trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng).

2.2. Số lượng: 01 Chợ mới. Diện tích 1.787,91 m2

Tài sản đấu giá theo:

- Công văn số 233/UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020   của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về việc phương án đấu giá bãi giữ xe chợ cũ 2020.

- Công văn số 178/UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020   của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về việc tổ chức đấu giá và ủy quyền tổ chức đấu giá các nguồn thu dịch vụ tại chợ năm 2020; phương án đấu giá bãi giữ xe chợ cũ và mới năm 2020.

- Biên bản xác định giá khởi điểm ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý chợ và Bến xe thị xã Gò Công.

- Công văn 564/UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về việc tiếp tục tổ chức đấu giá lần 2 đối với các nguồn thu đấu giá không thành.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Nơi có Tài sản: Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 ngày 05 tháng 5 năm 2020,

- Địa điểm đấu giá: Tại Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số Hai Bà Trưng, khu phố 1, phường 1, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 15, ngày 16/4/2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ Ban quản lý Chợ và Bến xe thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: Nguồn thu sử dụng dịch vụ diện tích bán hàng chợ ngày (Chợ mới): 99.800.000 đồng/tháng. Thời gian thu phí: 12 tháng kể từ ký hợp đồng. Tương ứng: 1.197.600.000 đồng (Một tỷ một trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng).

- Bước giá sử dụng dịch vụ diện tích bán hàng chợ ngày (Chợ mới): Áp dụng thống nhất cho tất cả các vòng đấu với bước giá: 1.000.000 đồng/ tháng. Tương ứng với 12.000.000 đồng cho 12 tháng.

- Tiền đặt trước: 110.000.000đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/4/2020 đến 11 giờ 30 ngày 02/5/2020 (sáng thứ bảy) liên tục trong giờ hành chính ( trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công tỉnh TIền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02, 04 tháng 5 năm 2020 trong giờ hành chính. Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10 /2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Người trúng đấu giá phải nộp tiền ký quỹ 02 tháng ngay sau khi ký hợp đồng với Ban quản lý chợ và Bến xe thị xã Gò Công; các tháng tiếp theo nộp vào ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.