(BĐT) - Trung tâm Phát triển QĐ huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 5/5/2019 như sau:

1. Khu đất đấu giá:

 i. Khu ĐG 03 thị trấn Quốc Oai gồm 24 thửa: Khu D: 12 thửa từ D13 đến D24 và Khu E: 12 thửa từ E01 đến E12; diện tích các thửa đất từ 127,5 m2 đến 137,6 m2. Giá khởi điểm: 15.500.000 đ/ 01m2 . Tiền đặt trước: 250.000.000 đ/ thửa đất. Bước giá: 200.000 đ/ 01m2;

ii. Khu ĐG 06 xã Phú Cát gồm 01 thửa ĐG-PC3, diện tích: 299,75 m2. Giá khởi điểm: 1.200.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đ. Bước giá: 100.000 đ/ m2;

iii. Khu X17 thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương gồm 01 thửa L07 diện tích: 115,1m2. Giá khởi điểm: 3.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đ. Bước giá: 100.000 đ/ m2.

2. Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ 12/04/2019 đến 03/05/2019, hồ sơ tham khảo tại Trung tâm PT QĐ huyện Quốc Oai hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử huyện Quốc Oai – http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu khoản tiền đặt trước: Từ 02/05/2019 đến 03/05/2019.

4. Tiền đặt trước: Chuyển khoản theo thông tin: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc Gia. STK: 118002687658 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An. Địa điểm thu hồ sơ: Hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo về: Trung tâm PT QĐ huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Từ 08h00 đến 11h00 và  từ 14h00 đến 17h00 các ngày 02/05/2019 và 03/05/2019 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00, ngày 05/05/2019 (sáng Chủ nhật) Tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai.

* Thông tin liên hệ: Trung tâm PT QĐ huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai,TP. Hà Nội. Điện thoại: 02433.844.555.