(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh thông báo đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh thị xã Kỳ Anh ủy quyền vào ngày 5/4/2021 như sau:
Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1