(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương. Địa chỉ: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá: gồm 127 lô đất ở thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí: Các lô đất đưa ra đấu giá của MBQH kèm theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có giới hạn như sau:

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư.

+ Phía Tây: Giáp đường giao thông.

+ Phía Nam: Giáp đường giao thông.

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông.

- Tổng diện tích khu đất đấu giá: 14.851,8 m2.

- Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không.

* Mục đích sử dụng đất, hình thức và thời hạn sử dụng giao đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Giao lâu dài.

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 3530201005045 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa. Khách hàng lưu ý nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại bản sao giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá trong thời gian nộp tiền đặt trước.

- Tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/03/2021 đến hết ngày 02/04/2021 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên.

Nội dung nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương.

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không tổ chức đấu giá QSD đất cho tổ chức ở các lô đất này.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, phiếu trả giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 19/03/2021 và ngày 22/03/2021 tại khu đất đấu giá thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên: Từ ngày 19/03/2021 đến hết ngày 01/04/2021.

+ Tại UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương: Từ ngày 19/03/2021 đến hết ngày 01/04/2021.

- Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính):

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên hoặc qua đường bưu chính (bằng chuyển phát nhanh có báo phát) (địa chỉ: Lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa): Từ ngày 31/03/2021 đến hết ngày 02/04/2021.

+ Tại UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương: Ngày 31/03/2021 và ngày 02/04/2021.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên hoặc tại trụ sở UBND xã Quảng Hải trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại (trừ trường hợp pháp luật quy định), người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 05/04/2021 tại hội trường UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): Từ 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) đến 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá theo 01m2 đất để tính giá trị QSD đất cho từng lô đất tại MBQH khu dân cư xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (MBQH kèm theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương) để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Đấu giá theo hình thức gián tiếp, đấu 01 (một) vòng duy nhất, với nội dung như sau:

+ Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

+ Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Lô đất có người trúng đấu giá là lô đất phải có tối thiểu hai phiếu trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm.

- Trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên trả giá cao nhất bằng nhau. Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng (Mức giá trả được chấp nhận cho vòng đấu bổ sung là mức giá trả cao nhất của vòng 1 cộng thêm vào 1 bước giá (Bước giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước). Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.

DANH MỤC 127 LÔ ĐẤT THUỘC MBQH SỐ 3367/QĐ-UBND NGÀY 23/11/2018 thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3