(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền vào ngày 5/4/2021 như sau:
Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ảnh 1