(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản do VIB ủy quyền vào ngày 5/4/2021 như sau:
Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ảnh 1