(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2021 do Trường THCS Lý Thánh Tông ủy quyền như sau:
Ngày 5/4/2021, đấu giá quyền khai thác dịch vụ căn tin và giữ xe tại Trường THCS Lý Thánh Tông, TPHCM ảnh 1