(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2021 do Trường Đại học An ninh nhân dân ủy quyền như sau:
Ngày 5/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 1