(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 10/03/2021 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Phú.

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - thông báo đấu giá như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Phú.

Địa chỉ: Thôn Phú Nguyên, xã Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá là: là tài sản thanh lý không còn sử dụng bao gồm

01 xe ô tô Toyota Corolla, năm sản xuất 2002, giá khởi điểm 126.000.000đ (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng).

Địa chỉ tài sản: Tại Văn phòng Huyện ủy Đồng phú

01 xe ô tô Suzuki Vitara, năm sản xuất 2003, giá khởi điểm 36.750.000đ (Ba mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

Địa chỉ tài sản: Tại Ban Quản lý dự án huyện Đồng Phú

01 xe ô tô Toyota Corolla Altis, năm sản xuất 2001, giá khởi điểm 157.500.000đ (Một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng)

01 xe ô tô Ford Laser, năm sản xuất 2003, giá khởi điểm 84.000.000đ (Tám mươi bốn triệu đồng).

01 xe ô tô Toyota Corolla, năm sản xuất 1997, giá khởi điểm 52.500.000đ (Năm mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).

01 xe ô tô Toyota Hiace 2.0, năm sản xuất 2000, giá khởi điểm 9.450.000đ (Chín triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

Địa chỉ tài sản: Tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đồng Phú

(theo Quyết định 223/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước)

Các tài sản trên được tổ chức đấu giá riêng lẻ từng xe

Tổng Giá khởi điểm: 466.200.000đ (Bốn trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm ngàn đồng).

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục, nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá ở mỗi vòng đấu là: 02% giá khởi điểm của từng xe

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Ngày 5/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Bình Phước ảnh 1

8. Thời gian, địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/03/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/04/2021 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 23/03/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản. Liên hệ đ/c Phúc (sđt: 0898 692969) để được hướng dẫn.

10. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tải sản tỉnh Bình Phước từ ngày 12/03/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/04/2021 (trong giờ hành chính). Trường hợp đi đăng ký thay phải có văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

12. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước là từ ngày 31/03/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/04/2021. Tuy nhiên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian trên là hoàn toàn tự nguyện và phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân có nhu cấu có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải có văn bản ủy quyền có công chứng của tổ chức hành nghề công chứng (đối với cá nhân) hoặc tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải thực hiện bằng văn bản có ký tên đóng dấu của tổ chức đó.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Thuộc đối tượng tham gia đấu giá.

Có đơn đăng ký theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tàn sản tỉnh Bình Phước phát hành.

Bản sao có chứng thực Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức) và của người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/HC của người đăng ký tham gia và của người đại diện theo ủy quyền (nếu có) đối với cá nhân.

Cam kết xem tài sản (nếu có).

Chứng từ nộp tiền đặt trước tại thời điểm đăng ký (nếu có)

Hồ sơ hợp lệ gồm:

Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành.

Có bản sao CMND/CCCD/HC đối với cá nhân hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh và CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức ( tất cả giấy tờ trên phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

Có cam kết xem tài sản (nếu có)

Chứng từ nộp tiền đặt trước (đúng số tiền, đúng thời gian, tên tài sản đăng ký).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT liên hệ: 0271.3860.216.