(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2021 do Đội quản lý thị trường số 2 ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Lô tài sản gồm 20 cái máy cắt cỏ đã qua sử dụng, xuất xứ Nhật do Đội quản lý thị trường số 2, số 174 Trần Hưng Đạo, khu vực 14, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 29/3/2021 và ngày 30/3/2021 tại Đội quản lý thị trường số 2, số 174 Trần Hưng Đạo, khu vực 14, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 31/3/2021 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 16.000.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, các chi phí liên quan khác theo quy định

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận từ ngày 29/3/2021 đến ngày 31/3/2021 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 31/3/2021 (đến 17 giờ).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 05/4/2021 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.