(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (AAPC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2020 do Thanh tra Sở GTVT Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Thanh tra Sở GTVT Phú Thọ (Địa chỉ: ĐL Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

2. Tài sản đấu giá: 01 lô gồm 05 xe môtô 2 bánh (nhãn hiệu SUPERDREAM, HONDA) là tài sản thanh lý của Thanh tra sở GTVT Phú Thọ.

3. Giá khởi điểm: 5.350.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).

- Mức giá chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyện, bốc xếp, sang tên (nếu có)….

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 02/04/2020 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 23/03 và ngày 24/03/2020 tại điểm tập kết tài sản của Thanh tra Sở GTVT Phú Thọ.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/04 đến 16h00 ngày 03/04/2020 nộp tiền mặt tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 02/04/2020 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08h00’ ngày 05/04/2020 tại Nhà văn hóa khu Châu Phong (khu 9), phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì.

9. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

  - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215).

  - Thanh tra Sở GTVT Phú Thọ (Địa chỉ: ĐL. Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

PHỤ LỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 1803/TB-AAPC ngày 18/03/2020) 

STT

Biển số xe

Nhãn hiệu

Dung
tích cm
3

Giá khởi điểm (đồng)

Tình trạng

1

19B1-0359

HONDA NEO

124

1.150.000

Hư hỏng

2

19B1-0358

SUPERDREAM

97

1.050.000

Hư hỏng

3

19B1-0395

SUPERDREAM

97

1.050.000

Hư hỏng

4

19B1-0396

SUPERDREAM

97

1.050.000

Hư hỏng

5

19B1-0367

SUPERDREAM

97

1.050.000

Hư hỏng

Tổng

5.350.000