(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Đội quản lý thị trường số 7, Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Ngày 5/4/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 5/4/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 5/4/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3