(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 5/4/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Na Rì ủy quyền như sau:
Ngày 5/4/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 5/4/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 5/4/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3