(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại phường Hương Xuân, xã Hải Dương và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 5/4/2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 12 lô đất tại phường Hương Xuân, xã Hải Dương và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm 03 khu quy hoạch:

- Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân;

- Khu quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương;

- Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình.

2. Diện tích quỹ đất: 4163,1 m2.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

4. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu
lô đất

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân

1

41

VT2 đường Lý Nhân Tông - đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m

248,4

1.500.000

372.600.000

50.000.000

15.000.000

2

43

VT2 đường Lý Nhân Tông - đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m

248,4

1.500.000

372.600.000

50.000.000

15.000.000

II

Khu quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương

3

A13

VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m

203,6

400.000

81.440.000

10.000.000

5.000.000

4

A14

VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m

205,3

400.000

82.120.000

10.000.000

5.000.000

III

Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình

5

1

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 2 mặt tiền đường TL16 và đường hiện trạng

324,9

200.000

64.980.000

8.000.000

4.000.000

6

2

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền

363,9

180.000

65.502.000

8.000.000

4.000.000

7

3

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền

398,5

180.000

71.730.000

8.000.000

4.000.000

8

4

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền

433,5

180.000

78.030.000

8.000.000

4.000.000

9

5

VT1, đường TL16- đoạn 1; 1 mặt tiền

468,5

180.000

84.330.000

8.000.000

4.000.000

10

6

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 2 mặt tiền, đường TL16 và đường QH 6,0m

420,6

200.000

84.120.000

8.000.000

4.000.000

11

7

VT2, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 6m

413,2

100.000

41.320.000

8.000.000

4.000.000

12

8

VT2, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 6m

434,3

100.000

43.430.000

8.000.000

4.000.000

Tổng cộng

4163,1

1.442.202.000

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, điều 55 Luật đất đai năm 2013.

Đối với một thửa đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:

Giá trị quyền sử sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tiền mua hồ sơ

(Đồng/hồ sơ)

Từ 200.000 đồng trở xuống

100.000

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 02/04/2019 tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, Khu quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 04/04/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 02/04/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Từ 08h00 đến 11h00 ngày 04/04/2019 tại UBND phường Hương Xuân, xã Hải Dương và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 02/04/2019 đến 16h30 ngày 04/04/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 05/04/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà.

Địa chỉ: 107 CMT8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà – 107 CMT8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Số điện thoại: 0234.3777177;

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.