(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên ủy quyền như sau:
Ngày 5/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, tỉnh Bắc Giang ảnh 1