(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá thu tiền sử dụng đất huyện Kbang ủy quyền như sau:
Ngày 5/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 5/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 5/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ảnh 3