(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hải Dương (SCB – Chi nhánh Hải Dương)

- Địa chỉ trụ sở: Số 133 đường Thanh Niên, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220.3898.899; Fax: 0220.3898.896.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

- Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.894.800 / 0913.084.078;

3- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Tài sản thế chấpđược xử lý để thu hồi nợ gồm:

3.1.1- Quyền sử dụng đất: Tại thửa đất số 299, tờ bản đồ số 07;tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 773651, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00072, do UBND huyện Thanh Hà cấp ngày 13/10/2016. Chi tiết như sau.

-Người sử dụng đất, sở hữu nhà và công trình gắn liền với đất là Bà Tiêu Phạm Ngọc Linh. Sinh năm 1995. Số CMND: 013490615. Hộ khẩu thường trú: Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

- Diện tích đất: 513,5 m2(Bằng chữ: Năm trăm mười ba phảy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 513,5 m2 

+ Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: 

+ Đất ở tại nông thôn:  421,5 m2 

+ Đất vườn: 92,0 m2

- Thời hạn sử dụng:

+ Lâu dài đối với đất ONT   

+ Đến T10/2043 đối với đất CLN

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Nhận quyền sử dụng đất do cho tặng QSD đất

3.1.2- Tài sản gắn liền với đất là nhà ở.

- Loại nhà ở:Nhà ở riêng lẻ; 

- Số tầng: 03

- Diện tích xây dựng:198,0 m2;   

- Diện tích sàn: 478,0 m2;

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng; 

- Cấp (hạng): B3;

- Thời hạn sở hữu:    -/-.

3.2- Giá khởi điểm: 2.909.520.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm linh chín triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng). Mức giá trên là giá tối thiểu; chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí chuyển nhượng tài sản theo quy định (do người trúng đấu giá chịu).

3.3- Bước giá theo giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/bước.

3.4- Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

3.5- Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mởtại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Tên tài khoản là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu). Không tính lãi khoản tiền đặt trước.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng tại cuộc đấu giá.

4.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên từ giá khởi điểm.

5-Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 14/3/2019 đến 11 giờ ngày 03/4/2019tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê.

5.2- Tổ chức xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê vào lúc 09 giờ từngày 28/3/2019 đến ngày 02/4/2019để đi xem tài sản.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/4 đến ngày 04/4/2019. Phương thức nộp theo quy định tại khoản 3.5 của thông báo này.

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 05/4/2019 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê.

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê; hoặc SCB – Chi nhánh Hải Dương theo địa chỉ trên.